Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

ŚRODKI PROW 2014-2020

Operacja pn. Centrum Rekreacji Wodnej mająca na celu utworzenie mobilnego muzeum Kanału Gliwickiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja przyczynia się do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.